2020-02-14/20-02-17

Årsmöteshandlingar

Inför årsmöte 2020 (måndag 2 mars kl 14.00–15.30) finns årsmöteshandlingarna tillgängliga här. Revisionsberättelsen är tillagd den 17 februari.

>Dagordning

>Verksamhetsberättelse 2019

>Resultat/Balansräkning 2019

>Revisionsberättelse

>Valberedningens förslag

Vi påminner om att medlemsavgiften för 2020 ska var betald för att medlem ska ha rösträtt på årsmötet.

ea DSC9248

Elisabeth Agell
ordförande, FAS Uppsala