2019-08-08

Programmakare – ett vackert ord,

en gång för länge sedan sjösatt av vår mångåriga medlem och medarbetare Ulla Steioff för att benämna dem som oförtröttligt och med fantasi och energi bär upp vår förening och ordnar intressanta, stimulerande och roliga program. Det programhäfte du håller i handen är det trettiofemte sedan föreningens tillblivelse 2002. Återigen presenterar programkommittén och föreningens medarbetare ett varierat utbud av aktiviteter, där vi hoppas det ska finnas något för alla.

”Än sen då, platserna tar ju slut meddetsamma!” Bokningssystemet är effektivt, svar kommer omgående och besvikelsen blir stor när platserna är slut fyra minuter över nio första bokningsdagen. Mycket energi och fantasi måste nu ägnas att lösa det speciella problemet: Dubblering redan från början av program som förmodas locka många? Dubblering så snart en aktivitet fullbokats? Kan föredragshållaren hitta en ny tid i sin späckade kalender? Byte till större lokal? Tråkigare program? Det sista är förstås otänkbart, de första uppslagen innebär extra arbete för dem som redan jobbar hårt. Lösningen ligger nog i att ännu fler av er ställer upp för att hjälpa till på olika sätt eller vara en av dessa ovärderliga programmakare som är Aktiva Seniorer och som kommer att se till att fenomenet Programmakare inte bli lika obsolet eller sällsynt som fenomenet Kakelugnsmakare.

Programmakare mår bra och kan alltid räkna med hjälp från de andra. Framförallt har de roligt! Välkommen att kontakta någon i styrelsen, eller använd kontaktformuläret här på hemsidan. Vi svarar på frågor och tar hand om din intresseanmälan!

ea DSC9248

Elisabeth Agell
ordförande, FAS Uppsala