2019-04-01

Fantasilöst men tack för förtroendet!

Efter många år som sekreterare såväl i ett multinationellt storföretag som i landstings- och universitetsvärlden, och efter mina fyra år som föreningens sekreterare fanns inte ett ordförandeskap alls med i beräkningen; jag skulle ju stiga tillbaka.

Valberedningar har alltid ett styvt och otacksamt jobb, i vårt fall med endast ungefär 1750 medlemmar att tillfråga. Till slut var man ändå tvungen att gå till återvinningen och återanvända en i dubbel bemärkelse gammal sekreterare. Lite fantasilöst, eller hur? Men tack för förtroendet!

Fantasi och initiativ är dock ingen bristvara i den hårt arbetande programkommittén. Styrelsen må vara direktionen – det är programkommittén som är verksta’n, som i sann altruistisk anda skämmer bort föreningen med fina programhäften – två gånger om året!

När föreningen startade 2003 var medlemsantalet 74, nu är vi cirka 1750. Styrelsens ena utmaning blir nu att bland dessa både gamla och nykläckta seniorer hitta alla dem som inte nöjer sig med att bara passivt konsumera utan också aktivt vill bidra till ett större utbud, en större mångfald och därmed göra fler programpunkter tillgängliga för ännu fler. Jag kan försäkra, det är inte bara oavlönat och arbetsamt, ibland otacksamt – det är också mycket mycket roligt!

Den andra utmaningen gäller föreningens ekonomi som måste återfå balansen och som styrelsen kommer att arbeta mycket med den närmsta tiden. En tredje utmaning är att på ett positivt och fruktbart sätt ta vara på våra medlemmars återkopplingar av både berömmande och missnöjt slag.

ea DSC9248

Elisabeth Agell
ordförande, FAS Uppsala

styrelse 2019 grupp

Styrelsen 2019, från vänster: Britt-Marie Gunnarstedt, Margareta Engvall, Ingalill Halvarsson, Bror-Erik Lundin, Elisabeth Agell, Anna Frånlund, Jan-Åke Eriksson, Eva Ulriksson, Anders Uddgren, Agneta Sandler Bäfve.