2017-08-08

Höstprogrammet - äntligen

De senaste månaderna har jag sett hur det intensiva arbetet med att ta fram höstens programblad går till i programkommittén - idéer bollas, programpunkter spikas, bilder tas fram och fakta uppdateras. Resultatet är på väg till dig och jag är förvissad om att detta nya programblad är minst lika bra som tidigare - och jag är helt säker på att här finns något för alla!

Igår packade och postade styrelsen program - med god hjälp av Gunilla Sveijer, Kajsa Sjöholm, Inger Ny och Monica Johansson. Dessa fyra hjälpsamma medlemmar anmälde under vårmötet den 3 april att de gärna deltog i programutskicket när det var så dags. Stort och varmt tack för insatsen! I slutet av veckan bör programmen finnas i allas postlådor.

MonicaJohansson IngerNy

Monica Johansson och Inger Ny klipper remsor med ändringstext  som ska bifogas alla programfoldrar.

GunillaSveijer KajsaSjoeholm

Gunilla Sveijer och Kajsa Sjöholm i startgroparna inför kuverteringen.

I styrelsen arbetar vi med att få ett bättre och rättvisare bokningssystem för våra aktiviteter. Mer information om detta kommer här på vår hemsida och i vårens programblad.

Tveka inte att kontakta mig eller någon annan i styrelsen om du har synpunkter på någon programpunkt eller själv har en idé som du vill vidareutveckla.

Till slut hoppas jag att vi får en givande höst tillsammans! 

britt marie gunnarstedt

Britt-Marie Gunnarstedt
ordförande, FAS Uppsala