2012-12-22

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Vi engagerar nu över 1 300 medlemmar och det strömmar ständigt in nya hungriga och vetgi­riga seniorer till våra aktiviteter.

Den förändring i bokningssystemet, som vi införde hösten 2012, förefaller ha mottagits väl och och vi kan konstatera flitigt deltagande på de flesta av våra arrangemang.

Nu går vi snart in i år 2013. Världen lever fortfarande trots mayafolkets undergångsteorier. Omkring den 10 januari kommer ni att ha vårprogrammet i brevlådan och sedvanlig intro­duktion kommer vi att anordna den 21 januari på Medborgarskolan. Hela programmet kom­mer förstås också att finnas tillgängligt här på hemsidan. Årsmötet blir den 5 mars på Träffpunkt Storgatan 11. 

Så ska vi fira föreningens 10-årsjubileum! Det blir lördagen den 20 april och de närmare de­taljerna kommer ni att få i samband med programutskicket.

Jag vill också passa på och tacka alla medlemmar och medarbetare för ett väl genomfört år 2012.

Bror-Erik Lundin
Ordförande i FAS, Uppsala