2018-01-26

Populär vårsalong

En bra bit över 100 medlemmar vill vara med om årets vårsalong den 27 februari. De cirka 60 medlemmar som nu står på väntelista kommer att få erbjudande om att åka den 22 mars.

Någon tredje resa nu i vår blir det inte.