2018-04-08

UPS Nyhetsbrev 1/2018

UPS står för Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, där Aktiva Seniorer är representerade. Träffpunkt Storgatan 11 drivs av UPS.

Ur innehållet

  • UPS Årsmöte 22 mars - Jan Ask
  • Samråd Äldres Vård (SÄV) - Karin Näslund-Westman
  • Stadsplanegruppen - Sven-Olov Larsson
  • Kommande  aktiviteter på Träffpunkten Storgatan 11