2018-02-04

Kurs i släktforskning i vår

Snart kan du lära dig grunderna i släktforskning, hitta dina förfäder ner till 1700-talet.

Första kursen är fulltecknad, nästa börjar den 20 mars.

Även du som har forskat en del är välkommen att lära dig mer, t ex använda datorn för att dokumentera det du hittar och skriva ut antavlor, släktlängder och annan nyttig information. Genom Folkräkningar och Kyrkböcker tar du dig bakåt i tiden och möter personer vars gener du i dag i viss mån bär på! ”Vem är du? Var kommer du ifrån?”

Omfattning: 6 x 3 timmar.

Pris: Totalt 400 kr inkl 10 veckors personligt program-abonnemang.

Tid: Tisdagar 9.00–11.30 med start 20 mars.

Kursen genomförs i Medborgarskolans sal ”Terminalen” med deltagarnas egna, bärbara datorer.