2013-04-25

Programmet för flygdagen i Västerås

Programmet för flygdagen i Västerås den 26 maj börjar bli klart, stora upplevelser väntar för alla flygvänner.

Buss från S:t Eriks torg söndagen den 26 maj kl 10.30. Vi som kommer med buss har tillgång till en VIP-entré och slipper de långa köerna. Det finns fortfarande platser kvar i bussen, kontakta Bengt för att delta.

Pris: 320 kronor, varav entré 200 kronor.