2013-06-23

Äldre och digitala medier

Är du över 60 och gillar att surfa på nätet, skicka mejl eller göra andra saker online? Eller tycker du att internet och alla de nya digitala prylarna inte riktigt är din grej? Oavsett vilken grupp du hör, är Sociologiska institutionen intresserade av att få reda på dina tankar och vanor när det gäller digitala medier.

Personer över 60 år som kan tänka sig att delta i ett nytt spännande forskningsprojekt om äldre och digitala medier sökes. Projektet syftar till att utforska föreställningar om, och erfarenheter av, digital delaktighet bland äldre.

Intervjuer kommer att äga rum gruppvis under augusti-september-oktober vid Sociologiska institutionen på Uppsala Universitet.

Om du vill delta i denna studie eller har frågor, kontakta Magdalena Kania-Lundholm, se kontaktuppgifter till höger.

Som tack för deltagandet bjuder institutionen på fika.