2019-08-25

Så blev den då av till slut

Så blev den då av till slut – resan till Stjernsund och Vättern som så överrumplande fick ställas in i maj. Nu var allting med oss, även det sensommarbehagliga vädret.

Fyrtiotre ur den ursprungliga gruppen hade gladeligen ställt upp igen. Färden gick snabbt och säkert i vår bekväma buss framförd av vår trevlige bussförare Leif och vi kunde strosa runt i idylliska Askersund en bra stund före ombordstigning på m/s Wettervik.

bron vian

Uppe på bron går riksväg 50 över Stora Hammarsundet.

Under den cirka två timmar långa kryssningen på sjön Alsen och i norra Vätterns skärgård, serverades vi en läcker lunch med Vätternlax från Olshammarsgården av skepparens fru Marita Bergsten och underhölls av skepparen själv, Johan Bergsten med berättelser om sevärdheterna i området.

bat

När m/s Wettervik släppt av oss vid Stjernsunds slottsbrygga fortsatte hon in till Askersund.

Målet för resan, Stjernsunds slott, kunde betraktas från olika vinklar, och till slut landsattes vi på den vassomslutna bryggan och gick upp till slottet – bruksherrgården som byggherren Olof Burenstam hellre kallade det – där två kunniga guider visade oss slottet och biljardflygeln, en av fyra flyglar.

slott vian

Stjernsunds Slott, framsidan.

slott baksida vian

Stjernsunds Slott, baksidan.

Slottet stod klart år 1808 och är byggt i stram nyklassicistisk stil, ritat av arkitekten Carl Fredrik Sundvall som senare fick nybyggnaden av universitetsbiblioteket i Uppsala på sin lott – men det är en helt annan historia.

Under åren 1823-1860 ägdes Stjernsund av den Bernadotteska familjen. Karl XIV Johans sonson prins Gustaf, sångarprinsen, lät 1848-1852 utföra en genomgripande nyinredning av slottet. Vi fick skrida genom salar som kan visa upp en av de rikaste och bäst dokumenterade interiörerna från 1800-talets mitt, med magnifika ljuskronor, stora speglar med snidade guldramar, majestätiska sängar med originaltextilier och stora franska mattor, och genom en matsal som i väggarna har fyra basreliefer, ”conversation pieces”, och tolv månadsbilder i trompe-l’oeil-teknik.

De sista ägarna var familjen Cassel. Änkefru Augusta Cassel avled 1951 och överlämnade i testamente Stjernsunds slott med inventarier samt parken till Kungl Vitterhetsakademien. Dessförinnan, år 1948, hade hon sålt åkermark och skog till Uppsala universitet.

an vian

Tillbaka i Askersund, vy från bron som leder in via Södra Infarten.

glasskoe vian

Vi hann med en liten glassrast innan bussen återvände till Uppsala.

Slottsbutiken har ett stort och delvis unikt sortiment och krävde därför viss tid. Vår bussförare Leif väntade i slottsparken och körde oss sedan tillbaka till Askersund för en stunds strövtåg bland ”Glasklara Guldkorn”: caféer, hantverksbodar och glasskiosker m m. Vid avfärden hälsades vi mycket välkomna tillbaka av kommunstyrelseordföranden Caroline Dieker.

Och kanske gör vi om den här utflykten nästa år? Dagens deltagare var i alla fall nöjda med resan.