2019-08-17

Intresseanmälan datorcirklar

Med detta upprop vänder vi oss först och främst till dig som gillar att använda din dator och/eller smartphone och vill bli duktigare på att utnyttja den/dessa. Vi vill mycket gärna också få kontakt med eller tips om personer som kan tänkas bidra till att förmedla kunskaper i ämnet till oss "behövande".

Bakgrund
Många Aktiva Seniorer i Uppsala har passerat nybörjarstadiet som dator-/smartphone-användare och har insett hur mycket mer dessa fantastiska apparater kan användas till, förutsatt att man får hjälp med att vidareutveckla sina kunskaper.

Föreningen har en förhoppning om att det bland våra medlemmar finns de som har mer kunskaper inom dessa områden än flertalet av oss  andra och skulle kunna dela med sig av dessa kunskaper till oss andra.

Studiecirklar - en bra lösning
Det ovan nämnda utgör lämpliga förutsättningar för att starta studiecirklar, där 6 - 8 medlemmar som har dator/laptop- eller "smartphone"-användning som gemensamt intresse träffas, förslagsvis en gång per vecka i 5 veckor för att utbyta erfarenheter och tips och för att lära av varandra.

Varje cirkel ägnar sig åt ett av ämnesområdena dator/laptop respektive smartphone. Operativsystemet bör vara lika för alla deltagarna i en grupp (se alternativen nedan). Varje deltagare tar med sig sin egen laptop och/eller smartphone.

Låter detta intressant?
Vi ber dig som intresserad av att delta i detta att anmäla det genom att markera ett av alternativen i formuläret till höger. Är två alternativ (både dator och Smartphone) intressanta måste två intresseanmälningar göras. Obs, ett namn per intresseanmälan.

Alternativen är:

1. Laptop/dator med operativsystem Windows

2. Laptop/dator med operativsystem Mac 

3. Smartphone med operativsystem Android

4. Smartphone med operativsystem Apple

Vilka av dessa alternativ som ska prioriteras för genomförande beror på vilka av alternativen 1 - 4 som efterfrågas mest.

Nästa steg beror på hur många som anmäler sitt intresse. Mer information kommer här på hemsidan, vid kommande upptaktsmöte och, givetvis, direkt till er som har anmält intresse.

Frågor, kommentarer lämnas till Karl-Erik Petersson, kontaktuppgifter till höger,

Välkommen med din intresseanmälan!