2018-07-04

Linnélärjungen Anders Sparrmans Tensta

Samma dag som de flesta uppsalaskolorna hade sina avslutningar åkte ett gäng Aktiva Seniorer till Tensta socken i Norunda härad, mitt i Åstråken.

Åstråken kallas området längs Vendelån och Fyrisån norr om Uppsala. Vi åkte hit för att bli guidade dels i kyrkan och dels i det lilla men innehållsrika museet som så idylliskt ligger invid Vendelån. 

tensta kyrka entren

Tensta kyrkas trevliga och kunniga guide - tillika kyrkvaktmästare - Cecilia mötte oss i den pampiga tegelkyrkan från 1200-talets senare del. Troligen fanns tidigare på samma plats en träkyrka. Tensta kyrka är en av landets största och mest påkostade kyrkor vilket kan tyda på att den inte bekostats av jordägare/bönderna utan av en adelsman. Riddare Bengt Jönsson Oxenstjerna från närbelägna Salsta Slott betalade för kyrkans berömda kalkmålningar år 1437. 
I Tensta socknen finns tio runstenar från vikingatiden. Tre av dem står vid kyrkan. 

tensta kyrka guiden

Cecilia berättade om koret med altarskåpet från 1400-talets slut.

kyrkan ljuskrona

Den vackra senmedeltida ljuskronan i koret. I bakgrunden syns kalkmålningarna utförda av Johannes Rosenrod.
(Foto: Jörgen Andersson)

tensta ostindiska

Den gamla Tiondeboden har räddats till eftervärlden och innehåller numera en fin utställning, Nortuna Ostindiska museum. Museet skildrar det spännande skede i svensk historia då ostindiefararna gick mot Kina under perioden 1731–1813. Nortuna Gård har varit en prästgård men är nu i privat ägo och dess nuvarande ägare, Johan Alexander, guidade oss utmärkt bra och roligt i museet han byggt upp. Museet utgår från gårdens store son, linnélärjungen Anders Sparrman, som själv reste till Kina med ett ostindieskepp under ledning av kapten Carl Gustaf Ekeberg, även han från Tensta socken.

eftermiddagsfika

Lunchen (härlig grön ärtsoppa med baconsmul och en god oströra samt hembakt bröd) serverades oss i två grupper av Carl Pether i den lilla Vitskolan från 1700-talet. Avslutande fika intogs av oss 38 deltagare innan bussen tog oss hem igen.

Vi lämnade Uppsala på förmiddagen en halvtimme senare än beräknat - ett misstag som helt och hållet berodde på programmakaren, dvs mig. Men hela programmet hanns med och vi kom hem igen precis den tid som var planerad. Det blev en mycket lyckad dag.