2018-08-10

Föredrag inför den stora Flygdagen 25/8

Vi har fått en ny tid i stället för det inställda föredraget den 13 juni. Ny dag och tid är torsdagen den 23 augusti kl 18.00. Platsen är fortfarande Träffpunkt Storgatan 11.

Föredraget handlar om flygvapnets roll under det kalla kriget, tiden därefter, nu och i framtiden. Vår föreläsare - Christer Olofsson, överste och tidigare garnisonschef - kommer också att tipsa oss om hur vi ska disponera vår närvaro vid själva uppvisningarna.

Priset för föredraget är 20 kr och betalas på plats.

Skynda att boka plats!