2014-12-14

Ändrad dag och plats för föredrag

Föredragshållaren Margareta Emtner som ska berätta för oss hur vi kan behålla hälsan upp i åren har fått förhinder den 30 januari. Föredraget blir istället fredagen den 23 januari och platsbrist på Storgatan 11 gör att vi håller hus i Ekmansalen på Stadsbiblioteket istället. Men tiden är densamma, klockan 14-15.

Det finns fortfarande platser kvar till föredraget. Änmälan till Christina Hedrén, måndagar-fredagar mellan 9 och 12.