2013-11-18

Enkät om övervakning

Magdalena Kania Lundholm hade kontakt med vår förening i juni i samband med ett forskningsprojekt om “Äldre och Digitala Medier” på Uppsala Universitet.

Just nu medverkar hon ett i nytt EU-finansierat forskningsprojekt som heter RESPECT och den handlar om hur övervakning, inte minst på nätet, bör användas på bästa sätt för att förhindra brott samtidigt som medborgarens personliga integritet respekteras.

För att få en bild av hur medborgare ser på övervakning genomförs just nu en enkätundersökning i samtliga EU-medlemsländer.

Är du intresserad av att delta i enkäten, klicka på länken till höger.