Coronaviruset (SARS-CoV-2)

(2020-03-24) Styrelsen har beslutat ställa in alla resterande programpunkter, som planerats till och med juni månad 2020 och som presenterats i vårprogrammet.
>Läs informationen från styrelsen

Bowlinginformation

(2020-03-22) Vi i gruppen som har hand om bowlingen har beslutat att avsluta vårens spel. Det är även tveksamt om hallen kommer att hålla öppet.
>Läs mer

Inställda aktiviteter - ett försök att bromsa smittspridning av Coronavirus

(2020-03-16) Med hänvisning till det ovissa läget och i syfte att i möjligaste mån bromsa smittspridningen av Coronavirus, har aktiviteter 31 mars, 2 april och 15 april ställts in.
>Läs informationen från styrelsen

Njut av den tidiga våren!

(2020-03-13) Tänk att få bli avtackad efter sex år i styrelsen med så många fina ord, underbar ros och ett presentkort. Margareta blev väldigt rörd och tårarna var inte långt borta.
>Läs Margaretas vårhälsning

Nu vet vi vad ”Frivilliga Flygkåren" är

(2020-03-09) Klockan fjorton en onsdag var det inte många av oss som visste vad organisationen ”Frivilliga Flygkåren - FFK” var och vad de hade för uppdrag i samhällets tjänst.
>Läs mer