Boulespelet avbryts tills vidare

(2020-11-25) På grund av corona-restriktionerna avbryts allt organiserat boulespel inom föreningen från tisdagen den 24 november och till dess att förhållandena tillåter oss att ta upp det igen. 
>Läs mer

Bowlinginformation

(2020-11-16) Bowlinghallen har låtit meddela att man på grund av för låg beläggning kortar ner öppningstiderna.
>Läs mer om nuvarande öppettider till seniorpris

Det administrativa systemet - direktmeddelande

(2020-11-06) Information om vårt nya administrativa system har idag gått ut till våra medlemmar via e-post med nedanstående text eller via sms med förkortad text. 
>Läs mer

Fredagsvandring i östra stadsdelen

(2020-10-29) Nu finns det även möjlighet att vandra med oss i östra stadsdelen med samma samlingsplats varje gång.
>Läs mer