Medlemskapet och rösträtten

(2020-02-24) För att behålla medlemskapet samt delta i och ha rösträtt vid årsmötet är det viktigt att du betalt in medlemsavgiften för 2020. >Läs mer

Gratis utbildningar - undvik fallolyckor

(2020-02-22) I samarbete med Medborgarskolan erbjuder Civilförsvarsförbundet i Västmanland och Uppland under 2020 gratis utbildningar. >Läs mer

Enkät: Torsdagskaféet återuppväcks?

(2020-02-19) I styrelsen har diskuterats att åter ta upp den gamla traditionen med Torsdagskaféer för alla medlemmar. Hur stort är intresset för det? >Läs mer

Årsmöteshandlingar

(2020-02-17) Inför årsmöte 2020 (måndag 2 mars kl 14.00–15.30) finns årsmöteshandlingarna tillgängliga här.  Revisionsberättelsen är tillagd den 17 februari. > Läs mer

Låt oss starta en "Spelcirkel" inom vår förening

(2020-02-07) Är du spelsugen? Har du intresse för olika sorters musik med varierande instrument eller sångröst? >Läs mer