Vill du delta i en MR-studie?

(2019-01-16) Vuxna friska frivilliga sökes till en studie på Uppsala Universitet. Deltagande innebär en magnetkameraundersökning, med syftet att studera frisk vävnad över hela åldersspannet. >Läs mer

Glädje och tacksamhet

(2019-01-10) Det är en stor glädje för oss aktiva inom föreningen att än en gång presentera ett nytt programblad! Innehållet har vi som vanligt försökt göra så rikt och varierat som möjligt. Vi hoppas att ni alla ska få stort nöje av utbudet. >Läs mer

Sporternas avslutningsdag

(2018-12-31) Veckan före jul var det säsongens stora avslutningsfest för föreningens bowling-, boule- och bangolfspelare. Bengt Karlsson tackades för sina insatser under hösten och passade då på att annonsera sin avgång till sommaren. >Läs mer

Om Lyssnafunktion på vår hemsida

(2018-12-03) >Läs mer