«Tillbaka till Kalendarium

Två medeltidskyrkor med fina målningar

2017-09-15 10:00 — 14:00

Vi besöker och får guidad visning först i Husby-Sjutolfts kyrka belägen öster om Enköping. Kyrkan har målningar av Albertus Pictor. Vi far vidare till Ekolsundsviken vid Mälaren och besöker Löts kyrka med målningar tillhörande Albert Målares skola.
Kaffe med smörgås vid Löts kyrka.

Bokning 22 augusti-5 september (max 50 deltagare)

Ruben Jonson, tfn 018-25 38 16

Tid

Fredag 15 september kl 10.00-14.00

Plats

Buss från UKK, Roslagsgatan

Pris

175 kr (vårt plusgiro 11 83 44-1 senast 5 september)