«Tillbaka till Kalendarium

”I rök från hundra milor”

2018-03-14 13:30 — 14:30

 

Vis- och berättarprogram om finnmarksskalden Dan Andersson, presenterat av lutsångare Puch Magnus Olsson.

Tid: Onsdag 14 mars kl 13.30–14.30

Plats: Träffpunkt Storgatan 11, bv

Pris: 50 kr (vårt plusgiro 11 83 44-1 senast 2 mars)

Bokning 19 februari–2 mars till Eva Ulriksson, tfn 0702-12 10 94