Vandringar

Klockan 10.00 fredagar startar vi vår vandring. Varifrån vi startar bestämmer vi från gång till gång. Vill du gå med stavar så går det bra.

Vi är några trogna gångare, som verkligen kan rekommendera denna aktivitet. Du får frisk luft, motion, gemenskap och framför allt glädje.

Kontakta någon av oss första gången.

Kommande vandring
Tid:
 2019-09-20: 
Denna gång går vi en slinga i Nåstenskogen. Vi startar vid Friskis och Svettis i Ekeby klockan 10. Vill man ta sig dit med buss passar nr 6 bäst med avstigning Nordengatan. Vi går mot Kvarnbo förbi Hamberg och Starbo och tar oss in i Nåstenskogen strax intill Hågaby. Går en tur där och till någon lämplig busshållplats för hemfärd.

 


Tidigare vandringar

2019-09-13: Från Sunnerstastugan utefter Ekoln till Skarholmen vidare längs Vårdsätrabryggorna fram till Lurbo bro
2019-09-06: Från Islandsbron mot Vindbron, vidare längs Sävjaån mot Kuggebro
2019-08-30: Vägen över Djupviken mot Fredrikslund och ner mot Mälarstranden
2019-08-23: Gula stigen från Polacksbacken till Skarholmen
2019-06-14: Nåstenskogen från Håga gård till Högbyhatt
2019-06-07: Från Mimmi Ekholms plats i Stabby till Berthåga kyrkogård och Stenhagen.
2019-05-31: Från Fyrishov mot Gamla Uppsala
2019-05-24: Vårdsätravandringen från Lurbo bro till Skarholmen
2019-05-17: Gläntan/Sommaro genom stadsskogen mot Nåsten och vidare mot Lurbo
2019-05-10: Från Skyttorp förbi Salsta slott och vidare mot Vattholma.
2019-05-03: Från Flustret längs Fyrisån mot Vindbron och vidare längs Sävjaån mot Sävja.
2019-04-26: Den vackra skogsvandringen från Djupvik mot Fredrikslund och ner till Mälarstranden
2019-04-12: Buss till Venngarn. Vandring från Venngarn till Sigtuna.
2019-04-05: Gula stigen från Ångströmlaboratoriet till Skarholmen
2019-03-29: Från Sunnerstabacken längs Vårdsätrabryggorna mot Skarholmen
2019-03-22: Från Ekeby bruk, längs cykelvägen/gamla banvallen till Hågaby och vidare upp i Nåsten
2019-03-15: Fyrishov längs ån och mot Gamla Uppsala
2019-03-08: Från Mikaelskyrkan längs gångvägen mot Kvarngärdet, förbi 4H-gården mot Brantingstorg
2019-03-01: Vårdsätravik längs mälarstranden fram till Skarholmen och vidare mot Sunnerstastugan.
2019-02-22: ICA Väst i Flogsta mot Hamberg, Starbo, Kvarnbo och vidare mot Håga.
2019-02-15: Flustret/Pumphuset längs Fyrisån till Vindbron och Sunnerstastugan
2019-02-08: Gläntan/Sommaro, genom Stadsskogen och Norby , vidare ner mot Hågadalen
2019-02-01: Från Fyrishov längs ån och vandringsleden mot Gamla Uppsala
2019-01-25: Sunnerstabacken mot Alnäs, Skarholmen och vidare längs Vårdsätrabryggorna
2019-01-18: Mikaelskyrkan mot Gränby
2019-01-11: Stabby prästgård förbi Eriksskolan och vidare mot Stenhagen, Herrhagen genom Berthåga kyrkogård

2018-12-14: Ekeby bruk och en runda genom Nåsten
2018-12-07: Från Sunnerstastugan längs ån mot stan.
2018-11-30: Genom Stadsparken upp mot Kronparken med fin utsikt över stan.
2018-11-23: Vårdsätraviken utefter bryggorna till Skarholmen och vidare längs med vattnet förbi Alnäs och Graneberg.
2018-11-16: Fyrishov till Gamla Uppsala
2018-11-09: Ekeby bruk, Flogsta mot Kvarnfallet och Nåsten
2018-10-26: Venngarns slott till Sigtuna
2018-10-19: Gula stigen till Skarholmen
2018-10-12: Linnés Hammarby till Danmarks kyrka
2018-10-05: Sunnerstastugan - promenadvägen Graneberg till Skarholmen och vidare mot bryggorna utefter Vårdsätraviken.
2018-09-28: Flustret/Svandammen -längs Fyrisån till nyöppnade Vindbron - över fälten längs med Sävjaån mot Nåntuna /Bergsbrunna.
2018-09-21: Linnéstigen från Stadsskogen
2018-09-14: Nåstenskogen från Kung Björns hög i Håga
2018-09-07: Från Djupviken genom naturreservatet och vidare mot Sunnerstastugan.
2018-08-31: Gula stigens början, skogsdungen vid Ångströms/Polacksbacken. Vi följer Gula stigen till Skarholmen.
2018-08-24: Från Flustret/Pumphuset, utefter Fyrisån och på Kronåsen till Ultuna

nu på fredag 7/6 samlas vi vid Mimmi Ekholms plats, Stabby, klockan 10. Buss nr 9 har ändhållplats där. Även nr 1 kan man ta till hållplats Mimmi Ekholms plats. Vi går Hällbygatan ut mot kolonilotterna och viker av en stig längsmed Librobäcken. Efter lite "kringelikrokar" kommer man fram till Berthåga kyrkogård och Stenhagen.