Konstgruppen

Konstgruppen arrangerar besök hos konstnärer, resor till utställningar och föredrag.

Har du förslag eller önskemål om något konstarrangemang, kontakta Kristina.