Släktforskning med IT hösten 2019

Det tycks som om grundläggande datakurser inte längre efterfrågas av våra medlemmar. Hösten 2019 finns endast kurs i släktforskning. Konceptet bygger på:

  • Samarbete med Medborgarskolan, som håller med lokaler, kurslitteratur och allmänt stöd.
  • Aktiva Seniorer som redan kan använda datorer för släktforskning hjälper andra som inte fått chansen att lära sig detta.
  • Små grupper om normalt sex deltagare med två handledare.
  • Deltagarna övar hemma mellan kurstillfällena.

Vi  har kurser hösten 2019, anmälan senast 2 september
Klicka här för detaljerad kursbeskrivning med tider, kostnader etc.

Om du senare vill ta tillbaka din anmälan så är det Medborgarskolan (telefon 010-157 52 00) du ska kontakta.