Fortlöpande aktiviteter

Utöver de programpunkter av engångskaraktär som detta program i huvudsak handlar om pågår det massor av andra aktiviteter inom vår förening. För att ge en mer komplett bild av allt som pågår och speciellt som hjälp för nytillkomna medlemmar visar vi här aktiviteter som inte är av engångskaraktär utan ”rullar på” fortlöpande utan att göra något större väsen av sig.

Är du intresserad av att delta i någon av dessa grupper eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta den eller någon av dem som anges vid varje program.