Så här bokar och betalar du en aktivitet

Bokar aktiviteter gör du här, via länken "Bokning" till vänster, Du måste ha en giltig e-postadress registrerad hos oss för att kunna göra din anmälan. Du kommer att få en bekräftelse på att du har en plats eller står på reservlista. Anmälan kan göras från kl 9.00 aktuell dag. Hör av dig till kontaktpersonen om du inte får bekräftelse på din bokning!

Endast du som saknar e-postadress kan ringa kontaktpersonen för att anmäla dig. Vi ber dig respektera första anmälningsdag och klockslag, kl 9.00–12.00 vardagar. Bokningen gäller för högst två medlemmar.

Kom ihåg att din bokning är bindande! Vid förhinder på grund av sjukdom återbetalas anmälningsavgiften med avdrag för en administrativ avgift om 50 kr.

Betalning sker till vårt Plusgiro 11 83 44-1 eller Swish 123 263 2453 senast det datum som finns vid varje aktivitet. Kontant betalning upp till 20 kr kan undantagsvis accepteras (se respektive aktivitet). Kom ihåg att ange datum och namn för aktiviteten samt ditt och eventuell medföljandes namn! Exempel: 10/12 Konsert, Kalle Karlsson.

Vår medlemsförsäkring

Som medlem är du olycksfallsförsäkrad i Folksam under tid då du är verksam i Aktiva Seniorers verksamhet. Vid skada kontakta närmaste Folksamkontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring nr K 66184. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att undvika glapp i ditt försäkringsskydd måste du betala medlemsavgiften senast 1 mars varje år.

Om olyckan är framme

Kontakta närmaste Folksam-kontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring i Folksam nr K 66184.

Läs mer om medlemsförsäkringen på förbundets hemsida.