Välkommen till vårt nya bokningssystem

Via länken Bokning till vänster kommer du till en sida med en av fyra  aktiviteter (två är genomförda, den fjärde är inställd) som endast kan bokas via det nya systemet av medlemmar vars e-postadresser finns i medlemsregister. Du som anmäler dig kan även anmäla ytterligare en medlem. Meningen är att det ska bli både enklare och mer rättvist för dig. Och enklare för våra programansvariga.

Du som inte har dator/e-postadress kan fortfarande telefonanmäla dig.

Övriga 30–talet våraktiviteter bokas som tidigare via e-post.

Det nya systemet innebär inte att det är lättare att få plats på våra aktiviteter. Till det behövs fler som arbetar i föreningen.

Har du anmält dig till en aktivitet och uteblir utan att meddela återbud kommer vi att kräva att du betalar för den plats du hindrat någon på reservlistan att bli erbjuden.

Betala din avgift i tid för att säkert behålla din bokade plats!

Vår medlemsförsäkring

Som medlem är du olycksfallsförsäkrad i Folksam under tid då du är verksam i Aktiva Seniorers verksamhet. Vid skada kontakta närmaste Folksamkontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring nr K 66184. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att undvika glapp i ditt försäkringsskydd måste du betala medlemsavgiften senast 1 mars varje år.

Om olyckan är framme

Kontakta närmaste Folksam-kontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring i Folksam nr K 66184.

Läs mer om medlemsförsäkringen på förbundets hemsida.