host-hangbjork SG
Så här blir du medlem i Uppsalas Aktiva Seniorer

1. Ring till Ulla så skickar hon ett brev med vårt senaste program och ett inbetalningskort på första årsavgiften.

2. Eller, fyll i detta formulär och klicka på skicka-knappen. Informationen du lämnar kan inte läsas av utomstående.

Kontaktperson
Ulla Englund
Telefon: 0730-38 91 77

Årsavgift

100 kr för enskild medlem och 150 kr per par (makar/sambor). Årsavgift inbetald på hösten avser även kommande år.

Plusgiro

11 83 44 - 1
Glöm inte att ange namn och adress!