host-hangbjork SG
Här har du tillfälle att...

  • begära ett medlemsbevis (ange postadress)
  • sända oss ett meddelande, kanske med en fråga eller ge din åsikt om verksamheten,
  • tipsa oss om bra idéer för att aktivera oss mera,
  • föreslå någon ny aktivitet eller cirkel.

Vill du bli medlem i vår förening?
Klicka på "Bli medlem" här till vänster!

Om du har några förslag till aktiviteter, så kommer ditt förslag att publiceras. Det medför att flera kanske har intresse för ditt inlägg! Frågor av personlig natur kommer inte att publiceras utan insändarens godkännande. Bokning av aktiviteter sker till respektive kontaktperson.