host-hangbjork SG
Välkommen till en ny säsong med vår förening

Våra anmälningsrutiner

Tyvärr har vi fortfarande problem med att alltför många som anmält sig till aktiviteter uteblir utan att meddela återbud vilket försvårar möjligheten att erbjuda någon som står på reservlista plats. Många som vill anmäla sig har också märkt att det snabbt blir fullt på våra arrangemang.

Vi har numera dels en första möjliga anmälningstidpunkt, dels en sista möjliga sådan. ”Anmälningsfönstret” för respektive programpunkt hålls som regel öppet i två månader.

Vi hoppas att vi därmed underlättar för medlemmarna att verkligen komma ihåg att man anmält sig och att fler får chansen att komma med på arrangemangen.

Vår medlemsförsäkring

Som medlem är du olycksfallsförsäkrad i Folksam under tid då du är verksam i Aktiva Seniorers verksamhet. Vid skada kontakta närmaste Folksamkontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring nr K 66184. Försäkringen ingår i medlemsavgiften. För att undvika glapp i ditt försäkringsskydd måste du betala medlemsavgiften senast 1 mars varje år.

Om olyckan är framme

Kontakta närmaste Folksam-kontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring i Folksam nr K 66184.

Läs mer om medlemsförsäkringen på förbundets hemsida.

Annons i UNT
Annonser som publiceras i UNT under Föreningar på lördagar publiceras också på hemsidans startsida.

Höstens program

>Ladda ner (pdf)

Bokningar för att delta i arrangemang 
Kontakta den som anges vid varje enskilt program. Bokning helst och säkrast via e-post. För telefon gäller måndag-fredag kl 9.00-12.00. För e-post gäller tidigast kl 9.00 den dag en programpunkt är bokningsbar. Du ska alltid få bekräftelse.
Glöm inte att betala avgiften i tid!